Δήλωση Υποστήριξης

Η παρακάτω δήλωση απευθύνεται όχι μόνο σε επαγγελματίες υγείας αλλά και σε ευαισθητοποιημένους πολίτες που επιθυμούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί μας, για τη γεφύρωση των διαφορών στη διάγνωση και διαχείριση του Καρκίνου του Πνεύμονα. Η δήλωση είναι αποτέλεσμα έρευνας και κοινής αποδοχής επαγγελματιών υγείας που εξειδικεύονται στον Καρκίνο του Πνεύμονα, προκειμένου να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν δράσεις που θα βελτιώσουν την περίθαλψη και επιβίωση ασθενών με Καρκίνο του Πνεύμονα.

Ως επαγγελματίες υγείας, με εξειδίκευση στον Καρκίνο του Πνεύμονα, αποφασίζουμε από κοινού και συνυπογράφουμε την ακόλουθη δήλωση συναίνεσης, όπως παρουσιάστηκε και συζητήθηκε, στο 9ο Διεθνές Συνέδριο για τον Καρκίνο του Πνεύμονα (Αθήνα, Ιούνιος 2023). Με την ακόλουθη Δήλωση Συναίνεσης ενισχύουμε τη δέσμευσή μας να αγωνιστούμε για την υλοποίηση των παρακάτω πέντε αρχών, βάσει των οποίων όλοι οι εμπλεκόμενοι (επαγγελματίες υγείας, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς υγείας, δημόσιοι οργανισμοί λήψης αποφάσεων, κυβερνητικοί, ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί υγείας, υπηρεσίες υγείας, οικονομικών, κοινωνικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης, ασθενείς και οργανώσεις ασθενών και φροντιστών) οφείλουν να ενωθούν, για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πολιτικές για τη βελτίωση της περίθαλψης και συνολικής επιβίωσης παγκοσμίως, όλων όσων διατρέχουν κίνδυνο και έχουν διαγνωστεί με Καρκίνο του Πνεύμονα:

0

 

 

 

 • Εφαρμογή όλων των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τη Σύμβαση για τον Έλεγχο του Καπνού, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Π.Ο.Υ [WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)], σε όλες τις χώρες, παγκοσμίως.
 • Ευαισθητοποίηση για την πρωτογενή πρόληψη, με την ενθάρρυνση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης των καπνικών προϊόντων και της μείωσης της περιβαλλοντικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
1. Υλοποίηση και επέκταση προγραμμάτων πρόληψης

 

 • Εφαρμογή όλων των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τη Σύμβαση για τον Έλεγχο του Καπνού, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Π.Ο.Υ [WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)], σε όλες τις χώρες, παγκοσμίως.
 • Ευαισθητοποίηση για την πρωτογενή πρόληψη, με την ενθάρρυνση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης των καπνικών προϊόντων και της μείωσης της περιβαλλοντικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
2. Έμφαση στην έγκαιρη ανίχνευση

 

 • Εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων διαλογής (screening) για άτομα υψηλού κινδύνου.
 • Ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε ομάδες του πληθυσμού που υποεξυπηρετούνται, ζουν σε δυσπρόσιτες περιοχές και βρίσκονται στο κοινωνικό περιθώριο.
 • Ευαισθητοποίηση σε θέματα σχετικά με τον Καρκίνο του Πνεύμονα, αλλά και προσοχή ώστε να μην παραβλέπονται οι ανάγκες των μη καπνιστών.
3. Εξασφάλιση ισότιμης και βιώσιμης πρόσβασης στη θεραπεία

 

 • Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων, ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και οικονομικά βιώσιμη πρόσβαση σε όλες τις θεραπείες.
 • Μείωση του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ της έρευνας, της ανάπτυξης, της έγκρισης, της αποζημίωσης και της πρόσβασης για μια καινούργια θεραπεία.
 • Τακτική επικαιροποίηση των κατευθυντήριων οδηγιών για τον Καρκίνο του Πνεύμονα, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις και φροντίδα για την εφαρμογή τους.
 • Πρόσβαση όλων των πολιτών στα συστήματα υγείας.
 • Αξιοποίηση κάθε καινοτομίας, για την υποστήριξη των ατόμων που διαβιούν με Καρκίνο Πνεύμονα, καθώς και των επαγγελματιών υγείας.
 • Αντιμετώπιση του «ψηφιακού αναλφαβητισμού» στις υπηρεσίες υγείας.
 • Ενίσχυση της ψηφιακής υποδομής και ισότιμη πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές.
4. Δημιουργία συμπράξεων και προώθηση επενδύσεων

 

 • Δημιουργία συνεργασιών ώστε ο Καρκίνος του Πνεύμονα να αποτελέσει προτεραιότητα των πολιτικών και των συστημάτων υγείας.
 • Διασφάλιση μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας του προσυμπτωματικού ελέγχου, της έγκαιρης διάγνωσης και της ενδεδειγμένης θεραπείες για όλους, με δίκαιο, αποτελεσματικό και οικονομικά βιώσιμο τρόπο.
5. Καταπολέμηση του στιγματισμού του καπνιστή

 

 • Αντιμετώπιση των ασυνείδητων προκαταλήψεων από την κοινωνία και το υγειονομικό σύστημα.
 • Ενημέρωση και επίγνωση ότι ο Καρκίνος Πνεύμονα δεν αποτελεί θανατική καταδίκη.
Δεν υπάρχει χρόνος για εφησυχασμό. Ο Καρκίνος του Πνεύμονα μας αφορά όλους, καθώς μπορεί να συμβεί σε όλους μας.

Υλοποιήθηκε, συζητήθηκε και επικυρώθηκε από τους συμμετέχοντες στο Διεθνές Συνέδριο: «Τhe 9th International Lung Cancer Network», Athens, 23-25 June 2023.